KONTAKT

ART4RENT

515 295 896
[email protected]

Adres korespondencyjny:
ul. Borowinowa 55/15
30-698 Kraków

www.art4rent.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ART4RENT agencja artystyczna Barbara Czernecka z siedzibą przy ul. Borowinowa 55/15, 30-698 Kraków
2) Z Administratorem można skontaktować się pod adresem mailowym: [email protected] lub numerem telefonu 515 295 896
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f  lub Art.9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j –  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie ART4RENT agencja artystyczna Barbara Czernecka
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem kontaktu z naszej strony.

 


* Firma ART4RENT AGENCJA ARTYSTYCZNA uzyskała Subwencję Finansową. Podmiotem udzielającym wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju.